Ορυχεία
Εφαρμογές των Λιπαντικών Υψηλής Απόδοσης BECHEM στα Ορυχεία • Μειωτήρας καδοτροχού εκσκαφέα

 • Αύλακας περιφοράς εκσκαφέα καδοτροχού

 • Κεντρικό σύστημα λίπανσης εκσκαφέα καδοτροχού

 • Ανοιχτά γρανάζια και συρματόσχοινα εκσκαφέων καδοτροχού

 • Εκσκαφείς, Σόβελ

 • Φορτηγά

 • Ράουλα ταινιόδρομων

 • Ρουλεμάν τυμπάνων ταινιόδρομων

 • Μειωτήρες κίνησης ταινιόδρομων
 •  

  Μειωτήρας καδοτροχού εκσκαφέα
   
                                      ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
 • Μεγάλα και κρουστικά φορτία
 • Περιβάλλον με πολύ σκόνη

  ΛΙΠΑΝΤΙΚO BECHEM:
  BERUGEAR GS 220, 320 ή 460
  Λάδια υψηλής απόδοσης με αντιφθοριακά πρόσθετα PD
   
 • Μείωση της τριβής και φθοράς.
 • Σταμάτημα ή επιβράδυνση της εξέλιξης της ψωρίασης (pitting ή micro-pitting).
 • Βελτίωση των μεταλλικών επιφανειών. Διόρθωση της     υφιστάμενης φθοράς.
 • Σημαντική επέκταση των περιόδων αλλαγής του λαδιού.
 •  
   Κορυφή
  Αύλακας περιφοράς εκσκαφέα καδοτροχού
   
   
  ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
 • Σύστημα κυκλοφορίας λαδιού.
 • Μεγάλο φορτίο.
 • Υψηλό κόστος επισκευής και χαμένης παραγωγής.

  ΛΙΠΑΝΤΙΚO BECHEM:
  BERUGEAR GS BM 150
  Λάδι υψηλής απόδοσης με αντιφθοριακά πρόσθετα PD.
   
 • Μείωση της τριβής και φθοράς.
 • Επέκταση της ζωής του αύλακα περιφοράς.
 •  
   Κορυφή
  Κεντρικό σύστημα λίπανσης εκσκαφέα καδοτροχού
   
   
  ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
 • Πολύ μεγάλα φορτία.
 • Κρουστικά φορτία.
 • Περιβάλλον με σκόνη, υγρασία.
 • Μεταβολές της θερμοκρασίας.
 • Αντλητική ικανότητα γράσου

  ΛΙΠΑΝΤΙΚO BECHEM:
  HIGH-LUB LT2 EP
  Γράσο υψηλής απόδοσης. Δεκαπλάσια διάρκεια σε σύγκριση με τα κοινά γράσα, μείωση της τριβής και φθοράς κατά 80%. Μείωση του κόστους συντήρησης του εκσκαφέα.
 •  
   Κορυφή
  Ανοιχτά γρανάζια και συρματόσχοινα εκσκαφέων καδοτροχού
   

   

  ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

 • Mεγάλα φορτία.
 • Κρουστικά φορτία.
 • Σκόνη.
 • Φθορές.
 • Συχνή λίπανση

  ΛΙΠΑΝΤΙΚA BECHEM:
  BERULIT 443                                                                           BERULIT GA 2500
  Γραφιτούχα γράσα για λίπανση με το χέρι ή ψεκασμό. Σχηματίζουν στερεό λιπαντικό φιλμ που αντέχει στα φορτία και δεν προσελκύει την σκόνη. Σημαντική επέκταση των διαστημάτων αναλίπανσης.
 • Για προστασία συρματόσχοινων από την εσωτερική σκουριά: BERUPROTECT ROPE DRESSING
 •  
   Κορυφή
  Εκσκαφείς, Σόβελ
   
    ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
 • Πολύ μεγάλα και κρουστικά φορτία.
 • Περιβάλλον με σκόνη, υγρασία.
 • Μεταβολές της θερμοκρασίας.

  ΛΙΠΑΝΤΙΚA BECHEM:
  Κεντρικό σύστημα γράσου:
  HIGH-LUB LT2 EP
  Ανοιχτά γρανάζια και μπούμα:
  BERULIT GA 2500
  Μειωτήρες:
  BERUGEAR GS BM
   
 • Εντυπωσιακή μείωση της κατανάλωσης λιπαντικών.
 • Μείωση των φθορών, επέκταση της ζωής των μηχανικών     μερών.
 • Μείωση των χρόνων στάσεων.
 •  
   Κορυφή
  Φορτηγά
   
    ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
 • Μεγάλα και κρουστικά φορτία.
 • Περιβάλλον με σκόνη, υγρασία.
 • Μεταβολές της θερμοκρασίας.

  ΛΙΠΑΝΤΙΚA BECHEM:
  HIGH-LUB LT2 EP, HIGH-LUB FA 50, FA 50 MO
  Γράσα υψηλής απόδοσης. Δεκαπλάσια διάρκεια σε σύγκριση με τα κοινά γράσα. Στεγανοποιητικές ιδιότητες από την σκόνη. Μείωση του κόστους συντήρησης των φορτηγών.
 •  
   Κορυφή
   
  Ράουλα ταινιόδρομων
   
   
  ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
 • Δαπανηρή συντήρηση των ράουλων.
 • Υψηλό κόστος εργατικών για λίπανση και επισκευές.
 • Λίπανση "ζωής" σε ορισμένες περιπτώσεις

  ΛΙΠΑΝΤΙΚO BECHEM:
  HIGH-LUB LT2 EP
  Γράσo υψηλής απόδοσης.
 • Επέκταση των διαστημάτων αναλίπανσης
 • Επέκταση της ζωής των ράουλων
 • Μείωση του κόστους εργατικών και ανταλλακτικών.
 •  
   Κορυφή
  Ρουλεμάν τυμπάνων ταινιοδρόμων
   
   
  ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
 • Πολύ μεγάλα και κρουστικά φορτία.
 • Περιβάλλον με πολύ σκόνη.
 • Συχνή λίπανση.
 • Μικρή διάρκεια ζωής των ρουλεμάν.
 • Αντίξοες συνθήκες περιβάλλοντος.

  ΛΙΠΑΝΤΙΚO BECHEM:
  HIGH-LUB FA 67-400 KS
  Γράσo υψηλής απόδοσης. Πολλαπλάσια διάρκεια σε σύγκριση με τα κοινά γράσα. Στεγανοποιητικές ιδιότητες από την σκόνη. Επέκταση της ζωής των ρουλεμάν.
 •  
  Κορυφή
  Μειωτήρες κίνησης ταινιόδρομων
   
    ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
 • Αντίξοες συνθήκες περιβάλλοντος:
 • Πολύ σκόνη, υγρασία, μεταβολές της θερμοκρασίας.
 • Φθορές στα γρανάζια.
 • Συχνές αλλαγές του λαδιού.

  ΛΙΠΑΝΤΙΚA BECHEM:
  BERUGEAR GS BM 220, 320 ή 460
  Λάδια υψηλής απόδοσης με αντιφθοριακά πρόσθετα PD.
   
 • Μείωση της τριβής και φθοράς.
 • Σταμάτημα ή επιβράδυνση της εξέλιξης της ψωρίασης (pitting ή micro-pitting).
 • Βελτίωση των μεταλλικών επιφανειών. Διόρθωση της     υφιστάμενης φθοράς.
 • Σημαντική επέκταση των περιόδων αλλαγής του λαδιού.
 • Κορυφή
   

             

  Mining brochure (pdf)                                                Pdf brochure