Βιομηχανία αρτοποιίας
Εφαρμογές των Λιπαντικών Τροφίμων BECHEM στις Βιομηχανίες Αρτοποιίας
 

            

                                                                                      


 • Μεταφορικές αλυσίδες φούρνων αρτοποιίας

 • Μεταφορική ταινία πλέγματος (netbelt) φούρνων τούνελ

 • Κιβώτια (ατέρμονα-κορώνα) κίνησης μεταφορικών συστημάτων

 • Μεταφορικές αλυσίδες φούρνων (τύπου Apron)

 • Αλυσίδες κίνησης περιστρεφόμενων πλακών σε φούρνους με σχάρες

 • Μεταφορικές αλυσίδες κρεμάμενων δίσκων σε θαλάμους ζύμωσης

 • Ρουλεμάν περιστρεφόμενων πλακών σε φούρνους με σχάρες

 • Ρουλεμάν ανεμιστήρων σε φούρνους

 • Ρουλεμάν σε θαλάμους ζύμωσης

 • Ζυγοκοπτικά

 • Αερολίπανση σε νεφεοειδείς λιπαντήρες και πνευματικά εργαλεία

 • Μειωτήρας ζυμωτικής μηχανής
 •  

  Μεταφορικές αλυσίδες φούρνων αρτοποιίας
   
           ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ:
 • Υψηλή θερμοκρασία >200οC
 • Γρήγορη εξάτμιση του λιπαντικού, υψηλή κατανάλωση.
 • Σκληρά ανθρακούχα κατάλοιπα.

  ΛΙΠΑΝΤΙΚO BECHEM:
  BERUSYNTH CB 180 H1
  Ειδικό συνθετικό λάδι για μεταφορικές αλυσίδες φούρνων.
 • Αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες έως 230οC.
 • Δεν εξατμίζεται εύκολα και δεν παράγει σκληρά κατάλοιπα.
 • Αντέχει στο νερό.
 • Food Grade με πιστοποίηση NSF H1.
 • Διατίθεται και σε σπρέι.

   Για αλυσίδες φούρνων προ-ψησίματος με θερμοκρασίες >300οC:
 • BERUSYNTH CG 370 H1
 • Γραφιτούχο, Food Grade με πιστοποίηση NSF H1.
 • Σε θερμοκρασία >200οC, το συνθετικό λάδι εξατμίζεται και αφήνει γραφιτούχο λιπαντικό φιλμ με αντοχή έως 650οC.
 • Πολύ καλή διεισδυτικότητα στα εσωτερικά μέρη της αλυσίδας.
 •  
   Κορυφή
  Μεταφορική ταινία πλέγματος (netbelt) φούρνων τούνελ
   
    ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ:
 • Υψηλή θερμοκρασία
 • Ακαμψία και θόρυβοι
 • Σκουριές και διαβρώσεις

  ΛΙΠΑΝΤΙΚO BECHEM:
  PLANTFLUID
  Ειδικό φυτικό λάδι για την λίπανση του πλέγματος ή των πλακών μεταφορικών ταινιών φούρνων-τούνελ.
 • Με πιστοποίηση NSF H1, 3H
 • Κατάλληλο για άμεση επαφή με το τρόφιμο.
 • Αντέχει στην υψηλή θερμοκρασία.
 • Αποτρέπει ακαμψία και θορύβους.
 • Μειώνει σκουριές και διαβρώσεις.
 • Μειώνει τριβές και φθορές.
 • Αυξάνει την διάρκεια ζωής της ταινίας.
 •  
   Κορυφή
  Κιβώτια (ατέρμονα-κορώνα) κίνησης μεταφορικών συστημάτων
   
   
  ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
 • Δονήσεις
 • Υγρασία
 • Μεταβαλλόμενες θερμοκρασίες περιβάλλοντος

  ΛΙΠΑΝΤΙΚO BECHEM:
  BERUSYNTH PG H1
 • Food-grade (βρώσιμα) συνθετικά λάδια μειωτήρων, εγκεκριμένα κατά NSF H1.
   
 • Άριστη προστασία από την φθορά.
 • Συμβατά με τον μπρούτζο.
 • Μείωση του συντελεστή τριβής.
 • Μείωση της θερμοκρασίας λειτουργίας.
 • Μεγάλη διάρκεια ζωής
 •  
   Κορυφή
  Μεταφορικές αλυσίδες φούρνων (τύπου Apron)
   
   
  ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
 • Υψηλές θερμοκρασίες (220-4000C)
 • Μεγάλα φορτία
 • Χαμηλές ταχύτητες

  ΛΙΠΑΝΤΙΚO BECHEM:
  BERUSYNTH CG 370 H1
  Συνθετικό γραφιτούχο λιπαντικό για την λίπανση αλυσίδων σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες (έως 6500C).
   
 • Εξαιρετική διεισδυτικότητα.
 • Προστασία από την φθορά.
 • Σε θερμοκρασία >200οC, το συνθετικό λάδι εξατμίζεται και αφήνει γραφιτούχο λιπαντικό φιλμ με αντοχή έως 650οC.
 • Food Grade με πιστοποίηση NSF H1.


   
 •  
   Κορυφή
  Αλυσίδες κίνησης περιστρεφόμενων πλακών σε φούρνους με σχάρες (rack ovens)
   
   
  ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
 • Υψηλές θερμοκρασίες (100-2200C)
 • Λίγη σκόνη
 • Υγρασία

  ΛΙΠΑΝΤΙΚO BECHEM:
  BERUSYNTH CB 180 H1
  Διαφανές, συνθετικό λάδι για την λίπανση αλυσίδων σε κανονικές ή υψηλές θερμοκρασίες (έως 2300C).
   
 • Εξαιρετική διεισδυτικότητα.
 • Άριστη προστασία από την φθορά και την διάβρωση.
 • Ελάχιστα ανθρακούχα κατάλοιπα.
 • Ισχυρή πρόσφυση
 • Πολλαπλάσια διάρκεια σε σύγκριση με τα ορυκτέλαια.
 • Food Grade με πιστοποίηση NSF H1.


   
 •  
   Κορυφή
  Μεταφορικές αλυσίδες κρεμάμενων δίσκων σε θαλάμους ζύμωσης
   
   
  ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
 • Αιωρούμενη αλευρόσκονη.
 • Υψηλή υγρασία (>90%).

  ΛΙΠΑΝΤΙΚO BECHEM:
  BERULUB FLUID W+B
  Λάδι food-grade, ιδανικό για περιβάλλον με πολύ σκόνη.
   
 • Δεν αφήνει την αλευρόσκονη να δέσει πάνω στην αλυσίδα.
 • Εξαιρετική διεισδυτικότητα.
 • Άριστη προστασία από την φθορά και την διάβρωση.
 • Συμβατό με τα πλαστικά υλικά των κρεμάμενων δίσκων.
 • Διατίθεται και σε σπρέυ.
 • Food Grade με πιστοποίηση NSF H1.
 •  
   Κορυφή
  Ρουλεμάν περιστρεφόμενων πλακών σε φούρνους με σχάρες (rack ovens)
   
    ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
 • Πολύ υψηλές θερμοκρασίες
 • Χαμηλές ταχύτητες
 • Υγρασία

  ΛΙΠΑΝΤΙΚO BECHEM:
  BERUTEMP 500 T2
  Συνθετικό λευκό γράσο για πολύ υψηλές θερμοκρασίες (έως 2600C συνεχή θερμοκρασία και υψηλότερη για μικρότερα χρονικά διαστήματα).
   
 • Εξαιρετική θερμική σταθερότητα.
 • Σύνθεση PFPE /PTFE
 • Άφλεκτο
 • Ανθιστάμενο στους χημικούς παράγοντες, διαλύτες, οξέα, κλπ.
 • Πολύ μεγάλα διαστήματα αναλίπανσης.
 • Άριστη προστασία από την φθορά και διάβρωση.
 • Food Grade με πιστοποίηση NSF H1.


   
 •  
   Κορυφή
  Ρουλεμάν ανεμιστήρων σε φούρνους 
   
   
  ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
 • Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος.
 • Υψηλή θερμοκρασία μεταδιδόμενη μέσω του άξονα του ανεμιστήρα.
 • Μη-ζυγοσταθμισμένα φορτία.

  ΛΙΠΑΝΤΙΚO BECHEM:
  BERUTEMP FH 28 KN
  Συνθετικό γράσο υψηλών θερμοκρασιών (έως 1800C συνεχή θερμοκρασία και έως 2000C για μικρότερα χρονικά διαστήματα)
   
 • Θερμικώς σταθερό
 • Μεγάλη διάρκεια
 • Με πιστοποίηση NSF H2.
 •  
   Κορυφή
  Ρουλεμάν σε θαλάμους ζύμωσης
   
   
  ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
 • Αιωρούμενη αλευρόσκονη.
 • Υψηλή υγρασία (>90%).
 • Χαμηλές ταχύτητες.

  ΛΙΠΑΝΤΙΚO BECHEM:
  BERULUB FA 46
  Food-grade (βρώσιμο) γράσο γενικής λίπανσης.
   
 • Στεγανοποιεί από την αλευρόσκονη.
 • Προστατεύει από την φθορά και διάβρωση.
 • Προσφέρει λίπανση μεγάλης διάρκειας.
 • Food Grade με πιστοποίηση NSF H1.


  Κατάλληλο επίσης ως γράσο γενικής λίπανσης για όλο το εργοστάσιο.
 •  
   Κορυφή
  Ζυγοκοπτικά
   
   
  ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
 • Λίπανση των οδηγών διαχωρισμού ζύμης.
 • Άμεση επαφή του λιπαντικού με την ζύμη.
 • Απαιτούμενα βρώσιμα λιπαντικά.

  ΛΙΠΑΝΤΙΚO BECHEM:
  BERUFLUID WO
  Food-grade (βρώσιμο) λάδι, εγκεκριμένο κατά NSF Η1.
   
 • Καλός διαχωρισμός, δεν κολλάει η ζύμη.
 • Αντοχή στην οξείδωση.
 • Food Grade με πιστοποίηση NSF H1.


   
 •  
   Κορυφή
  Αερολίπανση σε νεφοειδείς λιπαντήρες και πνευματικά εργαλεία
   
   

  ΛΙΠΑΝΤΙΚO BECHEM:
  BERUSYNTH 15 H1
  Λεπτό συνθετικό λάδι, κατάλληλο για αερολίπανση σε νεφοειδείς λιπαντήρες και πνευματικά εργαλεία.
  • Food Grade με πιστοποίηση NSF H1.
  • Ουδέτερη γεύση και οσμή.
  • Δεν αφήνει κατάλοιπα.
  • Προστατεύει από την φθορά και την διάβρωση.
  • Συμβατό με τα συνήθη πλαστικά και ελαστομερή.
   
   Κορυφή
  Μειωτήρας ζυμωτικής μηχανής
   
   

  ΛΙΠΑΝΤΙΚO BECHEM:
  BERUSYNTH 220 H1
  Food-grade συνθετικό λάδι μειωτήρων
  • Αντοχή στα φορτία.
  • Θερμικώς σταθερό.
  • Προστατεύει από την φθορά και διάβρωση.
  • Μεγάλη διάρκεια ζωής.
  • Food Grade με πιστοποίηση NSF H1.
  • Συμβατό με τα ορυκτέλαια.
   
   Κορυφή