λιπαντικά συρματούργησης

Copper and aluminium wire drawing lubricants (pdf)

    

BECHEM Unopol AL (pdf)

 

 

BECHEM Unopol S (pdf)

 

Beruforge 150 (pdf)

H BECHEM είναι market leader στην Γερμανία στα λιπαντικά συρματούργησης χαλκού και αλουμινίου, κατέχοντας το 85% της συγκεκριμένης αγοράς (2018).