Αυτόματοι λιπαντήρες

       

                                                     

                                Pulsarlube                                                             Easylube

 

 

Η αυτόματη λίπανση μειώνει το κόστος εργασίας και αυξάνει την ζωή των ρουλεμάν, μειώνοντας έτσι το κόστος στάσεων και ανταλλακτικών.

Ο αυτόματος λιπαντήρας στέλνει καθημερινά μικρές ποσότητες γράσου στο ρουλεμάν, διατηρώντας σταθερή την ποσότητα του λιπαντικού μέσα στο κουζινέτο. Έτσι αποτρέπεται η υπερλίπανση ή υπολίπανση που παρατηρείται με την χειροκίνητη λίπανση, ενώ συγχρόνως βελτιώνεται η στεγανοποίηση των ρουλεμάν από σκόνη και υγρασία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση της ζωής των ρουλεμάν, ενώ παράλληλα γίνεται μεγάλη οικονομία σε λιπαντικό. Επί πλέον, ο αυτόματος λιπαντήρας βελτιώνει την ασφάλεια των εργαζομένων όταν γρασάρουν δυσπρόσιτα ή επικίνδυνα σημεία.