λιπαντικά για ανοιχτά γρανάζια

 

Open Gear brochure


BECHEM Berulit GA 2500 

Ημίρρευστο γράσο υψηλής απόδοσης για την λίπανση ανοιχτών γραναζιών με αυτόματα συστήματα ψεκασμού. Άριστη προστασία από την φθορά. Περιέχει ειδικά γραφιτούχα πρόσθετα (σε περιεκτικότητα 10%). Χωρίς διαλυτικό. Ελάχιστη κατανάλωση λιπαντικού.Ιδανικό για τις κινήσεις περιστρεφόμενων κλιβάνων και μύλων καθώς και για εκσκαφείς ορυχείων και μεταλλείων. Επίσης, κατάλληλο για την λίπανση συρματόσχοινων και καδενών μεγάλων διαστάσεων.  

NLGI 00, σάπωνας σύμπλοκος αλουμινίου, θερμοκρασία λειτουργίας: -50C +2000C (θερμική σταθερότητα: -300C +2500C), ιξώδες βασικού λαδιού: 2500 cst/400C, ημισυνθετικό, χρώμα: μαύρο

*Για καινούργια γρανάζια: Priming lubricant: Berulit 443, Running-in lubricant: Berulit EL 420

 

BECHEM Berulit GA 800

Όπως παραπάνω αλλά με χαμηλότερο ιξώδες βασικού λαδιού.

NLGI 0-00, σάπωνας σύμπλοκος αλουμινίου, θερμοκρασία λειτουργίας: -100C +1800C (θερμική σταθερότητα: -300C +2500C), ιξώδες βασικού λαδιού: 1050 cst/400C, χρώμα: μαύρο

 

BECHEM Berulit GA 400

Όπως παραπάνω αλλά με χαμηλότερο ιξώδες βασικού λαδιού.

NLGI 0-00, σάπωνας σύμπλοκος αλουμινίου, θερμοκρασία λειτουργίας: -200C +1800C (θερμική σταθερότητα: -300C +2500C), ιξώδες βασικού λαδιού: 490 cst/400C, χρώμα: μαύρο

 

BECHEM Berugear HV 20 

Ανοιχτόχρωμο παχύρευστο λιπαντικό για συστήματα ψεκασμού ανοιχτών γραναζιών όπου δεν προτιμώνται τα μαύρα προϊόντα. Επιτρέπει την καλύτερη παρακολούθηση της κατάστασης των δοντιών των γραναζιών. Κατά την λειτουργία, το ιξώδες του αυξάνεται σε 18.500 cst/400C και σχηματίζει πολύ παχύ λιπαντικό φιλμ με ισχυρή πρόσφυση. Χωρίς διαλυτικό. Ελάχιστη κατανάλωση λιπαντικού. Ιδανικό για τις κινήσεις περιστρεφόμενων κλιβάνων και μύλων. Επίσης κατάλληλο για λίπανση με εμβάπτιση.

Βασικό λάδι: Ημισυνθετικό, Ιξώδες: 12.000 cst/400C, Δείκτης ιξώδους VI: 180,  Περιοχή θερμοκρασιών: -50C +1500C

*Για καινούργια γρανάζια: Priming lubricant: Berugear HV PR, Running-in lubricant: Berugear HV RI

 

BECHEM Berulit GA 800 Fluid

BECHEM Berulit GA 2500 Fluid

Ρευστά γράσα για την λίπανση ανοιχτών γραναζιών με εμβάπτιση ή σύστημα κυκλοφορίας. Δεν σχηματίζουν ‘’κανάλι’’. Άριστη προστασία από την φθορά. Περιέχουν ειδικά γραφιτούχα πρόσθετα (σε περιεκτικότητα 10%). Με ισχυρή πρόσφυση πάνω στις μεταλλικές επιφάνειες. Χωρίς διαλυτικό. Κατάλληλα και αυτόματα συστήματα ψεκασμού. Επίσης, κατάλληλα για την λίπανση συρματόσχοινων και καδενών μεγάλων διαστάσεων.

NLGI 000, σάπωνας σύμπλοκος αλουμινίου, θερμοκρασία λειτουργίας: -100C +2000C (θερμική σταθερότητα: -300C +2500C),

Berulit GA 800 Fluid: ιξώδες βασικού λαδιού: 1000 cst/400C, ορυκτέλαιο, χρώμα: μαύρο

Berulit GA 2500 Fluid: ιξώδες βασικού λαδιού: 3175 cst/400C, ημισυνθετικό, χρώμα: μαύρο

 

BECHEM Berulit 443

Για λίπανση με το χέρι. Μεγάλη διάρκεια και αντοχή στα μεγάλα και κρουστικά φορτία. Περιέχει γραφιτούχα πρόσθετα (σε περιεκτικότητα 30%). Κατάλληλο για ανοιχτά γρανάζια μύλων χωρίς αυτόματο σύστημα λίπανσης καθώς και για το γρανάζι περιστροφής και την μπούμα εκσκαφέων και γερανών. Επίσης για γλισιέρες και συρματόσχοινα. Χρώμα: μαύρο.

NLGI 2, σάπωνας σύμπλοκος αλουμινίου, περιοχή θερμοκρασιών: -200C +1800C, ιξώδες βασικού λαδιού: 260 cst/400C