λιπαντικές πάστες συναρμολόγησης
                                                                                                                             

 

Berulub MG Paste

Μαύρη λιπαντική πάστα συναρμολόγησης με ΜοS2 (-25°C +450°C), NLGI 2-3

 

Berulub 932 Antiseize Paste

Λευκή, μαλακή λιπαντική πάστα συναρμολόγησης (-40°C +1400°C), NLGI 1

 

Berulub VPN 13

Χαλκούχα λιπαντική πάστα συναρμολόγησης (-30°C +1150°C), NLGI 1