αλυσίδες σε ξηραντήρια κεραμικών
Το λάδι Castrol Viscogen KL 23 διπλασιάζει την ζωή των αλυσίδων σε ξηραντήρια κεραμικών.
 
Σε 5 ξηραντήρια κεραμικών έπρεπε να αλλάζονται 10 αλυσίδες μεταφοράς κάθε χρόνο λόγω φθορών. Το μήκος της κάθε αλυσίδας είναι 80 μέτρα περίπου. Η θερμοκρασία μέσα στα ξηραντήρια ξεπερνά τους 2000C. Παρότι χρησιμοποιούνταν συνθετικό λάδι, τα ανθρακούχα κατάλοιπα ήταν σημαντικά.

Μετά την αλλαγή σε λάδι Castrol Viscogen KL 23, η ζωή των αλυσίδων διπλασιάστηκε. Η κατανάλωση λιπαντικού μειώθηκε κατά 50%. Οι απώλειες παραγωγής για επισκευές καθώς και το εργατικό κόστος μειώθηκαν κατά 50%.
 
Αλυσίδα με συμβατικό λιπαντικό. Αλυσίδα με συνθετικό λιπαντικό
Castrol Viscogen KL 23