Εξοπλισμός λίπανσης

   κορυφαία ποιότητα για μια ζωή

  Made in Germany

 

                          

     Πνευματικοί γρασαδόροι                                                Πνευματικές αντλίες μετάγγισης γράσου

 

                                   

Επαναφορτιζόμενος γρασαδόρος                            Μετρητές παροχής γράσου

 

                                             

Αντλίες για το γέμισμα γρασαδόρων                                  Πνευματικές αντλίες ψεκασμού γράσου

 

                                  

          Πνευματικές αντλίες λαδιού                                                            Διαφραγματικές αντλίες

                       

     Πιστόλια λαδιού με μετρητή παροχής                            Αντλίες καυσίμων και μετρητής με ATEX Approval

 

 

Κατάλογος προϊόντων ΜΑΤΟ

 

Γρασαδόροι χειρός

Γρασαδόροι Lube-Shuttle

Εξαρτήματα γρασαδόρων

Γρασαδόροι μπαταρίας, επαναφορτιζόμενοι

Γρασαδόροι ψεκασμού

Μετρητές παροχής γράσου

Αντλίες γράσου - Χειροκίνητες

Αντλίες γράσου - Πνευματικές

Αντλίες γράσου - Ηλεκτρικές

Αντλίες γράσου για το γέμισμα γρασαδόρων, φυσιγγιών Lube-Shuttle και μετάγγισης

Αντλίες λαδιού, πετρελαίου & άλλων υγρών - Χειροκίνητες

Αντλίες λαδιού, πετρελαίου & άλλων υγρών - Πνευματικές

Αντλίες λαδιού - Ηλεκτρικές

Αντλίες πετρελαίου, βενζίνης, Ad Blue (& Atex Approved)

Πιστόλια & μετρητές παροχής λαδιού

Ανέμες

Δοχεία καινούριων & μεταχειρισμένων λαδιών

 

MATO flyer      Σύστημα Lube-Shuttle      

Video Lube-Shuttle

Εξυπνες λύσεις για την λίπανση του μηχ/γικού σας εξοπλισμού