Ρευστά κατεργασίας μετάλλων

Λιπαντικά Κατεργασίας Μετάλλων

Λιπαντικά Διαμόρφωσης Μετάλλων

            Λιπαντικά                   Συρματούργησης

 

• Υδατοδιαλυτά ρευστά κοπής                         • Ρευστά ψυχρής διαμόρφωσης

• Αυτούσια λάδια κοπής & λείανσης                 • Ρευστά σφυρηλάτησης

• Καθαριστικά μετάλλων                                 • Ρευστά θερμικών κατεργασιών

• Προστατευτικά μετάλλων                              • Υδραυλικά λάδια & γράσα