Οφέλη
Τα λιπαντικά υψηλής απόδοσης BECHEM μειώνουν το κόστος συντήρησης και λειτουργίας των μηχανημάτων.
 

Η χρήση των λιπαντικών BECHEM αποφέρει σημαντικό οικονομικό όφελος σε κάθε βιομηχανία. Το κόστος συντήρησης μειώνεται εντυπωσιακά ως συνέπεια της μείωσης του κόστους επισκευών και ανταλλακτικών. Η διαθεσιμότητα των μηχανημάτων αυξάνεται ελαχιστοποιώντας το κόστος χαμένης παραγωγής από απρόβλεπτα σταματήματα. Επίσης, η κατανάλωση ενέργειας μειώνεται ως συνέπεια της μείωσης των τριβών. Λόγω της μεγαλύτερης διάρκειας των λιπαντικών BECHEM, το κόστος λίπανσης δεν επιβαρύνεται.

 

Μείωση του κόστους ανταλλακτικών.
 

Η φθηνή λίπανση μεταφράζεται σε υψηλό κόστος ανταλλακτικών, εργατικών και χαμένης παραγωγής λόγω στάσεων. 
Τα λιπαντικά υψηλής απόδοσης BECHEM σχεδόν σε κάθε περίπτωση θα επεκτείνουν την ζωή των γραναζιών, ρουλεμάν, αλυσίδων, κλπ, μειώνοντας το κόστος και αυξάνοντας την αξιοπιστία και παραγωγικότητα των μηχανημάτων.

 

Επέκταση των περιόδων αναλίπανσης. Μείωση της κατανάλωσης λιπαντικών.
 
 

Τα λιπαντικά υψηλής απόδοσης BECHEM διαρκούν πολλές φορές περισσότερο από τα συμβατικά λιπαντικά. Αυτό οφείλεται στους εξής λόγους:

1. Κατασκευάζονται από βασικά λάδια υψηλής ποιότητας και εμπλουτίζονται με ειδικά πρόσθετα κατά της οξείδωσης του λιπαντικού (της χημικής αντίδρασης του οξυγόνου του αέρα με τους υδρογονάνθρακες του λιπαντικού), που είναι και η κύρια αιτία γήρανσης αυτού.

2. Η διάρκεια ζωής του λιπαντικού εξαρτάται άμεσα από την θερμοκρασία λειτουργίας αυτού. Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία, τόσο ταχύτερος είναι ο ρυθμός οξείδωσης του λιπαντικού. Τα λιπαντικά υψηλής απόδοσης BECHEM μειώνουν την τριβή και την θερμοκρασία λειτουργίας αυξάνοντας έτσι την διάρκεια ζωής του λιπαντικού.

3. Τα προϊόντα φθοράς (γρέζια) δρουν ως καταλύτες και επιταχύνουν την οξείδωση του λιπαντικού. Μειώνοντας την φθορά λοιπόν, αυξάνεται και η διάρκεια ζωής του λιπαντικού.

 

Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.
 
 

Με την μείωση της τριβής, βελτιώνεται ο συντελεστής απόδοσης του μηχανήματος και μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας.

Για παράδειγμα, σε μειωτήρα ισχύος 3000 KW, που λειτουργεί 7000 ώρες/χρόνο, η βελτίωση του συντελεστή απόδοσης κατά 1% μεταφράζεται σε εξοικονόμηση ενέργειας:
0,01 x 3000 KW x 7000 ώρες/χρόνο = 210.000 KWH/χρόνο, που αποσβένει από μόνη της το κόστος του λιπαντικού σε λιγότερο από ένα χρόνο.

 
Προστασία του περιβάλλοντος.
 
 
Η μείωση της κατανάλωσης λιπαντικών έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση του όγκου των μεταχειρισμένων λαδιών προς απόθεση.

Σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση ενέργειας, τα λιπαντικά υψηλής απόδοσης BECHEM συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.